BARAM GROUP דואגים לשקט שלך!

מיסוי חברות

מיסוי חברות- כל הסיבות

מיסוי חברות הוא שמו של היבט מרכזי בתחום המימון העסקי אשר נתון להתפתחות מתמדת. מדובר במערכת מורכבת של גביית מיסים הנלקחים מהרווחים של חברות ותאגידים שונים – אותם המיסים חוזרים בחזרה לממשלה על מנת לממן שירותים ותשתיות ציבוריים. עבור עסקים הפועלים בכלכלה הגלובלית של ימינו, ההבנה במורכבות מס החברות הינה מכרעת ולכן, ישנו צורך בהעסקת בעל מקצוע מומחה בתחום זה. מיסוי חברות כולל צורות רבות של מס מלבד מס הכנסה, כמו מס רווחי הון, מס שכר, מס רכוש ומס מכירה. כל אחד מהמיסים הללו מוסיף עוד רובד במס החברות הכולל, מחייב עסקים להישאר מעודכנים ולציית לתקנות הרלוונטיות.

 

מדוע נלקח מיסוי חברות

המטרה העיקרית לשמה נועד מיסוי חברות היא להבטיח שעסקים יתרמו את חלקם ההוגן לנטל המס הכולל של המדינה, על מנת שחלק מהרווחים שלהם יחזרו בחזרה אל התושבים. במרבית המקרים, מוטלים מיסי חברות על הרווח הנקי של החברה, אשר מחושב על ידי ניכוי ההוצאות מסך ההכנסות. היבט מרכזי אחד של מיסוי חברות הוא קביעת בסיס המס, כלומר, ההכנסה או הרווחים עליהם מוטל המס. כתלות במדינה, מס החברות מוטל על ההכנסה הגלובלית של החברה, הכוללת רווחים מקומיים וזרים כאחד, או שהוא מוטל על ההכנסות המקומיות בלבד. מרכיב מכריע נוסף במיסוי חברות הוא תכנון מס. אסטרטגיות תכנון מס נועדו למזער את חבויות המס בגבולות אותן מאפשר החוק. תכנון המס יכול לשלב שיטות שונות כגון ניצול הנחות מס, פטורים, זיכויים ותמריצים. תכנון מס בצורה יעילה מאפשר לעסקים לייעל את המשאבים הפיננסיים שלהם ולהקצותם לצמיחה והתרחבות העסק.

 

הימנעות ממיסוי כפול

מיסוי חברות קשור קשר הדוק למושג מיסוי כפול, אשר מתרחש כאשר נלקח מס על רווחי החברה גם כאשר הם מחולקים כדיבידנדים לבעלי המניות. ישנם צעדים הנלקחים על מנת להפחית מיסוי כפול, כגון מתן זיכוי מס או מתן שיעורי מס מועדפים על דיבידנדים. במידה ואתם זקוקים לאנשי מקצוע שיעזרו לארגון שלכם לנהל את המיסים, במשרד בר-עם הנהלת חשבונות וייעוץ מס תוכלו למצוא צוות מיומן המציע שירותי מיסוי חברות וכן, בקיא בתחומי ייעוץ המס השונים והנהלת חשבונות. המשרד מציע ללקוחותיו ליווי ותמיכה מקיפים לאורך כל הדרך.

 

logo בניית אתרים