BARAM GROUP דואגים לשקט שלך!

דוחות אישיים


דוחות לבעלי עסקים קטנים(עצמאים):

בעלי עסקים מחויבים להגיש אחת לשנה דו"ח המפרט את ההכנסות וההוצאות בשנת המס ולמעשה על בסיס דיווח זה נקבעים תשלומי מס הכנסה וביטוח הלאומי, הדיווח יכלול את הכנסותיו והכנסות בת/בן זוגו מכל המקורות בארץ ובחו"ל.

 

דוחות לבעלי שליטה:

בעל שליטה בחברה, מחויב להגיש דו"ח אישי כל שנה אשר יכלול את כל הכנסותיו והכנסות בן/בת זוגו, מכל המקורות בארץ ובחו"ל.


דוחות למחזיקים מניות בחברות בחו"ל, נכסים בחו"ל:

אדם המחזיק במניות המעניקות לו בעלות(חלקית או מלאה) בחברה הרשומה מחוץ לישראל או מחזיק נכס מחוץ לישראל.

חייב לדווח לשלטונות המס על ההחזקה וכן על ההכנסות הנובעים מהם.


דוחות לסוחרים במטבעות וירטואליים:

מס הכנסה רואה במטבע המבוזר(וירטואלי) כנכס ולכן המחזיק במטבעות וירטואליים חייב בדיווח.

דוח שנתי לעוסק מורשה

עוסק מורשה הוא עצמאי שמחזור ההכנסות שלו עולה על סכום מסוים, מעליו לא ניתן להירשם כעוסק פטור, או שתחום העיסוק שלו אינו מאפשר רישום כעוסק פטור. דוח שנתי לעוסק מורשה צריך להיעשות על ידי מומחה על מנת שישקף את כלל הפעילות הכלכלית של העסק בשנת המס בצורה המיטבית. תפקידו של הדוח השנתי להעביר מידע על כלל ההכנסות וההוצאות של העסק למס הכנסה, דוחות אלו נועדו לספק שקיפות על פעילות החברה לבעלי העניין, לרבות בעלי מניות, רשויות רגולטוריות והציבור הרחב. לעיתים קרובות הם מהווים מקור מידע חשוב עבור משקיעים, אנליסטים וכל מי שמתעניין בביצועים הפיננסיים והתפעוליים של העסק המורשה.

 

מהי החשיבות של דוח שנתי לעוסק מורשה?

כאשר מכינים דוח שנתי לעוסק מורשה חשוב להקפיד לבצע אותו בצורה נכונה. המסמך כולל הוספת נספחים ומסמכים מסוימים כמו גם מילוי נכון של כל ההכנסות וההוצאות של החברה במשך שנת המס. משום שמס הכנסה יכול לזמן אתכם לאחר מספר שנים לדיון על הדוח, חשוב לשמור על כל הדוחות שבוצעו במהלך השנים, הניירת והמסמכים על מנת שתוכלו לספק מידע על הנתונים. כל הסיבות הללו וכן, הבירוקרטיה הרבה וחשיבות המסמכים שיכללו בדוח, מעידים על הקושי במילוי דוח כזה לבד. פניה למומחה על מנת לערוך דוח שנתי היא כדאית ומומלצת.

 

מי צריך להגיש דוח שנתי?

כל בעל עסק עצמאי במדינת ישראל, בין אם הוא עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה צריך להגיש דוח שנתי. כמו כן, שכירים בעלי הכנסה גבוהה, על פי הרף שקובעת רשות המיסים בכל שנה, כמעודכן לשנת 2020, מדובר על כל מי שמרוויח מעל 650,000 ₪ בשנה. בעלי הכנסה מנכס שאינו דירה, כמו השכרת שטח מסחרי כדוגמת משרד או חנות, צריך להגיש דוח שנתי. בעלי הכנסות שמגיעות מעסקים ונכסים מחוץ לישראל גם הם חייבים בהגשת דוח שנתי, כמו גם בעלי מניות של חברות פרטיות. משרד בר- עם הנהלת חשבונות, בניהולו של יוסף ברעם, מתמחים בנושא דוחות שנתיים לעוסק מורשה ובמגוון שירותים נוספים, תוך מתן שירות אדיב, מקצועי ויעיל.

logo בניית אתרים